Get Adobe Flash player

postheadericon ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

postheadericon Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Zapytanie ofertowe: Inspektor nadzoru inwestorskiego ul. Krzywa11, Ząbkowice Śląskie.

 

postheadericon OGŁOSZENIE nr 545075 O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

zgk-banner-projekt-ue-art

Projekt:

„Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Krzywa 11, Kamieniecka 6, Konopnickiej 2, Poprzeczna 6a, Proletariatczyków 4, 23, 29, Rynek 32 w Ząbkowicach Śląskich”

Celem nadrzędnym Projektu jest nadanie miastu Ząbkowice Śląskie nowej jakości funkcjonalnej, poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków do jego rozwoju. Osiągnięcie celu głównego realizowanego projektu przyczyni się do realizacji założeń konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i osiągnięcia celu szczegółowego jaki nakłada ww. priorytet: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

DOKUMENTACJA:

1. Ogłoszenie nr 545075 .pdf
2. SIWZ .pdf
3. Załącznik nr 1: Projekt umowy .pdf

Więcej…

 

postheadericon Zaproszenie do składania ofert - 09.04.2018

Nazwa przedmiotu zamówienia: pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadania pn.: "Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich"...

 

postheadericon OGŁOSZENIE nr 541258 O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

zgk-banner-projekt-ue-art
Projekt:

”Rewitalizacja budynków mieszkalnych, ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich.”

Celem nadrzędnym Projektu jest nadanie miastu Ząbkowice Śląskie nowej jakości funkcjonalnej, poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków do jego rozwoju. Osiągnięcie celu głównego realizowanego projektu przyczyni się do realizacji założeń konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i osiągnięcia celu szczegółowego jaki nakłada ww. priorytet: Kompleksowa rewitalizacja degradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

DOKUMENTACJA:

1. Ogłoszenie nr 541258 .pdf
2. SIWZ .pdf
3. Załącznik nr 1 do SIWZ: Projekt umowy .pdf

Więcej…

 

postheadericon Inwentaryzacja przyrodnicza - ul. Krzywa 11

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla projektu pod nazwą: „Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Krzywa 11, Kamieniecka 6, Konopnickiej 2, Poprzeczna 6a, Proletariatczyków 4, 23, 29, Rynek 32 w Ząbkowicach Śląskich" w ramach Osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spoójnosóci społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszaroów – konkursy horyzontalne” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoództwa Dolnosóląskiego 2014-2020.

 

postheadericon Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja przyrodnicza

Nazwa przedmiotu zamoówienia: Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej dla projektu pod nazwą: „Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich" w ramach Osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spoójnosóci społecznej”, Działania nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszaroów”, Poddziałania nr 6.3.1 „Rewitalizacja zdegradowanych obszaroów – OŚI” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoództwa Dolnosóląskiego 2014-2020.

 

postheadericon Badanie sprawozdania finansowego ZGK za 2015 r.

 

postheadericon Zaproszenie do składania ofert - deratyzacja

Wykonanie deratyzacji w budynkach będących własnością Gminy Ząbkowice Śląskie

Wykonanie deratyzacji w budynkach będących własnością Wspónot Mieszkaniowych

Aktualizacja ogłoszenia z dnia 15-10-2015:

 

 

postheadericon Zjazd dla osób niepełnosprawnych - Os. XX-lecia 52

 

postheadericon Zaproszenie do składania ofert - Remont ogólnobudowlany w budynku

Zaproszenie do składania ofert: Remont ogólnobudowlany w budynku przy ul. Armii Krajowej 16 w Ząbkowicach Śląskich polegający na uzupełnieniu tynków, wykonanie powłok malarskich, wymianie drzwi i instalacji WLZ

 
Więcej artykułów…Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Start Zamówienia publiczne