Get Adobe Flash player

postheadericon PROJEKT UE

postheadericon Projekt: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śląskich

zgk-banner-projekt-ue-art

Projekt:

„Rewitalizacja budynków mieszkalnych ul. Krzywa 11, Kamieniecka 6, Konopnickiej 2, Poprzeczna 6a, Proletariatczyków 4, 23, 29, Rynek 32 w Ząbkowicach Śląskich”

Celem nadrzędnym Projektu jest nadanie miastu Ząbkowice Śląskie nowej jakości funkcjonalnej, poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków do jego rozwoju. Osiągnięcie celu głównego realizowanego projektu przyczyni się do realizacji założeń konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i osiągnięcia celu szczegółowego jaki nakłada ww. priorytet: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

 

 

postheadericon Projekt: Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Ząbkowicach Śl.

zgk-banner-projekt-ue-art
Projekt:

”Rewitalizacja budynków mieszkalnych, ul. Batalionów Chłopskich 12, Grunwaldzka 7, 11, 13, 1 Maja 5, Sienkiewicza 13, Św. Wojciecha 8 w Ząbkowicach Śląskich.”

Celem nadrzędnym Projektu jest nadanie miastu Ząbkowice Śląskie nowej jakości funkcjonalnej, poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków do jego rozwoju. Osiągnięcie celu głównego realizowanego projektu przyczyni się do realizacji założeń konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i osiągnięcia celu szczegółowego jaki nakłada ww. priorytet: Kompleksowa rewitalizacja degradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

 

postheadericon PROJEKT

zgk ue projekt banner72dpi

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich realizuje projekt nr RPDS.03.03.01-02-0089/16 pn.: „Modernizacja energetyczna budynku administracyjno-technicznego przy ulicy Jasnej 44 w Ząbkowicach Śląskich” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej

Beneficjent: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 
Start PROJEKTY