postheadericon Informacja: Odbiór odpadów 12 listopada

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że dnia 12 Listopada 2018r. odpady komunalne, odpady segregowane oraz odpady wielkogabarytowe będą odbierane zgodnie z wcześniej opublikowanym harmonogramem.